Актуално

От началото на дейността на Народното събрание до 16.06.2023 г. Ивайло Мирчев има зададени общо 78 въпроса, на които е отговорено, обхващащи всички ресорни министри, както и министър-председателя и заместник министър-председателя по управление на европейските средства. Към 10.06.2023 г. има зададени още 13 въпроса, които...

Прави движението на хора, стоки и капитали по-лесно и евтино. Защото при всяка една транзакция (туризъм; търговия; парични трансфери; инвестиции) ще се спестява разликата от курса купува/продава. Пример: всяка година извън еврозоната коства около 300 млн. лв. от банкови транзакции между левове и евро. По-ниски...

Като Ваш народен представител съм длъжен да Ви дам отчет за своята дейност в 48-ото Народно събрание. То продължи 3 месеца, за които бях съвносител на 19 законопроекта, сред които:   Въвеждане на механизъм за поемане на оперативно управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура на...

https://bnt.bg/f/video/o/306/b76508b82451d22459cbc764ebb3a370.mp4 Нашето желание е Северна Македония и Албания да се членове на ЕС, но това трябва да се случи при спазване на договора от 2017 година и при съответни промени в конституцията на Северна Македония. В това отношение промяна в българската позиция няма и се надяваме...