March 2023

Прави движението на хора, стоки и капитали по-лесно и евтино. Защото при всяка една транзакция (туризъм; търговия; парични трансфери; инвестиции) ще се спестява разликата от курса купува/продава. Пример: всяка година извън еврозоната коства около 300 млн. лв. от банкови транзакции между левове и евро. По-ниски...