Това, което се случва днес в Народното събрание, е срамно