Доставки от „Газпром“ няма да ни решат проблема и няма да е по-евтино