Интересите на България за всеки трябва
да са над всичко. Когато си държавник,
който носи отговорност за съдбата на
страната, ти си длъжен да гарантираш
сигурността и развитието на България.

Участия

Бюлетинът на Иво Мирчев

    Актуално

    Виртуална
    приемна

    Работа в парламента