Парламентарна дейност април – юни

Парламентарна дейност април – юни

От началото на дейността на Народното събрание до 16.06.2023 г. Ивайло Мирчев има зададени общо 78 въпроса, на които е отговорено, обхващащи всички ресорни министри, както и министър-председателя и заместник министър-председателя по управление на европейските средства. Към 10.06.2023 г. има зададени още 13 въпроса, които са в процес на обработка и се очаква отговор и по тях.

Като член на комисиите по енергетика и отбрана най-голям брой въпроси са зададени към ресорните министерства, съответно 24 и 9. Акценти в рабората на Ивайло Мирчев към момента са енергийна независимост на страната, справедлив преход към зелена енергия от възобновяеми източници и модернизиране на българската армия.

В ресор енергетика Ивайло Мирчев следи обстойно работата по рехабилитацията и ремонта на ПАВЕЦ “Чаира” като периодично води кореспонденция с министъра на енергетиката относно разходите по ремонта, качеството му и срока за неговото изпълнение. Също така е започнала и кореспонденция между ведомството и народния представител относно това какви мерки ще бъдат предприети, за да се задържи работната ръка в региона на промишления комплекс “Марица изток”, както и какви действия са планирани да се извършат в насока инвестиции за бъдещо технологично развитие. Кореспонденцията в тази насока продължава и с въпроси за конкретни мерки и действия, които следва да бъдат предвидени от Министерството на енергетиката, за да може комплексът да се развива като водеща международна инвестиционна дестинация в сферата на новите енергийни индустрии. Към министерството са задавани и конкретни въпроси в насока на това какво се прави по отношение въвеждането в България на отворени международни търгове за нови възобновяеми мощности, които да осигурят най-добрите финансови, социални и технологични предложения от стратегически инвеститори. В тази връзка работата на народния представител е свързана и с търсене на отговори на въпросите защо все още липсва конкретна стратегия за отворени международни търгове за развитие на нови ВЕИ мощности и технологии в България и особено в “Марица изток”. Ивайло Мирчев е засягал и въпроса какви са реалните причини България да не участва в преговорите с Азербайджан за изграждане на електропреносна инфраструктура през Черно море.

Работата на Ивайло Мирчев за посочения период е била свързана и с отправяне на множество въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Сред тях са засегнати темите за възможен обходен маршрут, заобикалящ село Кардам, за да бъде облекчен трафикът на камиони, който преминава оттам. Засегнат е и въпроса защо продължава да има режим на питейна вода в различни населени места в област Добрич – проблем, който продължава от началото на 2022 г. Водена е задълбочена кореспонденция и относно казуса за проведена процедура за избор на изпълнител за текущ ремонт и поддържане по отношение на пътя Генерал Тошево – ГКПП Кардам. Дълга кореспонденция се води и по въпроса за магистрала “Струма” относно това защо за подписването на двата сключени договора за строителство на 27 км магистрален път източно от Кресненското дефиле не е било официално съобщено, както и за липсата на ясна визия за плана на новия участък, който да бъде единствено премислен за скоростен път, като по-този начин се обезсмисля цялата инвестиция от близо 1,2 млрд. лева. В писмена кореспонденция се обсъжда и въпросът за необходимостта от предприемане на спешни ремонтни дейности и възстановяване на проходимостта на пътя по моста над река Струма на третокласния път Благоевград – Покровник. Започната е и комуникация по въпроса за предприетите дейности по ремонта на съществуващата инфраструктура на залива “Болата” като след надлежните законодателни промени същият е изведен от границите на резерват “Калиакра”.

Работата на Ивайло Мирчев за текущия период е преминала и в постоянна кореспонденция с Министерството на икономиката и индустрията. От него са търсени отговори относно наличието на реализиран финансов одит на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, както и дали има изградена система за вътрешен одит, както повеляват световните добри практики в управлението на държавни предприятия.

Сред парламентарната дейност на народния представител са и редица въпроси към Министерството на отбраната във връзка с постъпили искания от страна на Украйна за предоставяне от страна на България на самолети МиГ-29 и/или СУ-25, както и за други въпроси, отнасящи се до предоставянето на военна помощ.

В ресора на народния представител за цитирания период са и отделни въпроси, част от парламентарния контрол, към Министерството на земеделието. Те са свързани с проведената обществена поръчка за покупка на 92 високопроходии автомобила за липса на наличие на конкуренция при начина на тяхното провеждане, както и редица други въпроси, свързани с нередности в начина на провеждане на процедурата.

В пряка кореспонденция за отчетения времеви период народният представител е бил и с Министерството на вътрешните работи. В рамките на парламентарния контрол са засегнати въпросите относно финансирането на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” в размер на близо 40 млн. лв. Реферирано е и към въпроса за предприетите действия от страна на компетентните органи по отношение на вандалските действия по време на реализирания т.нар. “Поход на мира”, когато беше осквернена сградата на Европейската комисия в България. Търсен е отговор и на въпроса дали се обитава “Регентската къща” в курортен комплекс “Боровец” от страна на главния прокурор, както и на какво основание се е случвало това.

Освен въпросите до ресорни министри, Ивайло Мирчев е сезирал прокуратурата, Сметната палата и АДФИ по редица казуси. Ключов е сигналът, подаден съвместно с Мартин Димитров, към Сметната палата относно неприключени одити на 14 общини и 6 институции. Става дума за одити за 2015 г. и 2016 г. на Главната инспекция по труда, Националната експертна лекарска комисия, Центъра за спешна медицинска помощ в София, както и на общините Пловдив, Хасково, Смолян, Сливен, Дупница, Перник, Брезник, Павел баня, Петрич, Калояново, Кричим, Кирково. Одитите за 2014 г. и 2015 г. на Националния филмов център и община Божурище. За 2016 и 2017 г. – на община Самоков. За 2017-2018 – на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. В сигнала се напомня още, че липсата на вътрешна организация и административен капацитет, каквито са обясненията в медиите за забавянията и пропуските в одитната дейност на Сметната палата, не я освобождават от вменените ѝ по закон задължения да осъществява контрол върху разходването на публични средства.

Друг съвместен сигнал на Мирчев и Димитров е към прокуратурата, в който те я призовават да протестира пред съда отказа на Сметната палата да започне административно-наказателно производство срещу шефа на АПИ. Сметната палата сама е установила нарушение при възлагането на обществена поръчка чрез “договаряне без предварително обявление” за мониторинг, поддръжка и надграждане на тол системата на републиканската пътна мрежа. Договорът за 118 млн. лв. е възложен на консорциум “Капш Трафик Солюшънс” ДЗЗД, който е изградил тол системата по договор от 2018 г., проектирана и създадена като софтуер с отворен код. През юли 2022 г. Сметната палата приключва одита си с одитен доклад със 139 одитни доказателства, а на 27.09.2022 г. е издаден акт за административно нарушение. Със своя резолюция от 23 март 2023 г. обаче Сметната палата прекратява административно-наказателното производство и то преди да е изтекъл крайният срок за това.

Конкретно за област Добрич Ивайло Мирчев е задал множество въпроси относно водоснабдяването на малките населените места, където регулярно се установява липсата на такова. Също така и към момента се води кореспонденция между Мирчев и кмета на община Балчик заради предполагаеми нередности в обществена поръчка за избор на оператор на претоварната станция в Балчик.

Ивайло Мирчев има и редица зададени въпроси за казуси на територията на община Каварна. След негов въпрос стана ясно, че до края на годината каварненци трябва да имат нов корпус и апаратура на разположение на ФСМП-Каварна. Очакват се отговори и по други два въпроса, относно ОПУ на гр. Каварна и намеренията на МОСВ за изграждане на буни в залива Болата.

Друг важен проблем, който депутатът следи, е изграждането на морската естакада в гр. Шабла. Обезпокоителен е фактът, че поредната обществена поръчка беше прекратена в края на май месец. Затова Мирчев отправи въпрос до генералния директор на ДП “Пристанищна инфраструктура”, от чийто отговор стана ясно, че до края на август месец ще бъде обявена нова ОП с преразгледани критерии.

 

Парламентарни комисии:

Комисия по енергетика – член

Комисия по отбрана – член

78  писмени въпроса и отговори

  • 1 от служебния министър на иновациите и растежа
  • 2 от служебния министър на здравеопазването
  • 1 от служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства
  • 2 от служебния министър на младежта и спорта
  • 1 от служебния министър на електронното управление
  • 1 от служебния министър-председател
 • 4 от служебния министър на отбраната
 • 5 от служебния заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи

 

  • 1 от служебния министър на външните работи
 • 11 от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството

 

  • 1 от служебния министър на туризма
  • 1 от служебния министър на правосъдието
  • 1 от служебния заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика
  • 1 от служебния министър на културата
 • 7 от служебния министър на икономиката и индустрията
  • 1 от служебния министър на външните работи
 • 24  от служебния министър на енергетиката
  • 1 от служебния министър на финансите
  • 3 от служебния министър на околната среда и водите
  • 1 от служебния министър на образованието и науката
  • 3 от служебния заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията
 • 5 от служебния министър на земеделието

 

12 подкрепени законоприекти

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

–          Законопроект за допълнение на Закона за управление на етажната собственост

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация

–          Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

–          Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

–          Законопроект за противодействие на корупцията

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига

–          Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

–          Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.