Въпрос на Ивайло Мирчев за cъбираемост на глобите на чуждестранни шофьори в България

Въпрос на Ивайло Мирчев за cъбираемост на глобите на чуждестранни шофьори в България

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО 

Г-Н БОЙКО РАШКОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Събираемост на глобите на чуждестранни шофьори в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми предоставите следната информация:

Каква е събираемостта на глобите на чуждестранни шофьори в България, които не спазват ограниченията за скорост, следователно какви действия ще предприемете, за да се подобри събираемостта?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

София, 08.04.2022 г.                    

Народен представител:                         

Ивайло Мирчев

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.