Въпрос на Ивайло Мирчев за събрани суми от глоби и тяхното разходване

Въпрос на Ивайло Мирчев за събрани суми от глоби и тяхното разходване

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО 

Г-Н БОЙКО РАШКОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Събрани суми от глоби и тяхното разходване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми предоставите следната информация и съответните документи:

Къде отиват и за какво се харчат десетките милиони левове (събирани всяка година) от наложени от КАТ глоби по ЗДвП на водачите на МПС, през последните 3 г., следователно кога държавата ще инвестира парите (или част от тях) от всички събрани глоби по ЗДвП в автоматизация и закупуване на още технически средства за контрол на скоростта по родните пътища? 

Моля да ми бъде отговорено писмено, ведно със справка за броя наложени глоби през последните 3 г. и за какво са били използвани в конкретика. 

София, 08.04.2022 г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.