Въпрос на Ивайло Мирчев за руските дълбачки във Варненското езеро

Въпрос на Ивайло Мирчев за руските дълбачки във Варненското езеро

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Руски дълбачки във Варненското езеро

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 16.04.2022г. ЕС взе решение като пети пакет от санкции към Руската федерация, заради войната в Украйна, на територията на държавите от ЕС да не се допускат руски кораби в морски и речни пристанища. Доколкото е известно, фирмата, с която ДП „ТСВ“ е сключило договор за удълбочаване на Варненското езеро е руска и руски кораби дълбаят езерото.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Не попадат ли и тези кораби под санкциите на Европейския съюз и не е ли длъжна Република България да не допуска тези кораби в свои териториални води?

Моля да ми бъде отговорено писмено. 

София, 20.04.2022 г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.