Въпрос на Ивайло Мирчев за изхвърлянето на драгажни маси във Варненското езеро

Въпрос на Ивайло Мирчев за изхвърлянето на драгажни маси във Варненското езеро

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО 

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Изхвърляне на драгажни маси във Варненското езеро

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във Варненското езеро се извършва удълбочаване, а драгажните маси се изсипват в депо „Налбанка“, чийто капацитет бе специално повишен, за да се извършва тази дейност.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Изчерпан ли е повишеният капацитет на депо „Налбанка“ и направено ли е обследване каква е екологичната ситуация след вече изсипаните там драгажни маси?

Моля да ми бъде отговорено писмено. 

София, 20.04.2022 г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.